Meža konsultants

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants" darbojas Kuldīgas novadā un viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem.

Vairāk
Meža ABC

Meža ABC būs 10.-11.maijā!

10.-11.maijā Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā” norisināsies lielākais izglītojošais meža nozares pasākums Latvijā Meža ABC 2019. Vairāk nekā 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas  rādīs un stāstīs par visu, kas notiek mežā. Meža ABC ir fantastisks meža izziņas pasākums, kas parāda Latvijas meža nozares lielo bagātību, nozīmi un attīstību.  Dalība pasākumā ir bez maksas.

10.maijā pasākums domāts skolu jaunatnei, kad skolēnus caur aktīvu iesaistīšanu praktiskās nodarbēs 50 meža pieturās iepazīstinās ar meža audzēšanas ciklu un procesiem, kas norisinās mežā. Klases var piedalīties tikai tad, ja saņēmušas apstiprinājumu dalībai!

11.maijā plkst.10.00 - 18.00 pasākums ģimenēm un ikvienam interesentam. Gribat uzdāvināt bērniem laimīgāko dienu mūža? - Gaidīsim Jūs Meža ABC pasākumā! Pasākums lieliem un maziem, iesācējiem un pieredzes bagātiem, visiem, kuri mīl dabu!

Pirmais Meža ABC pasākums notika 2005.gadā, kad to organizēja Kuldīgas virsmežniecības kolektīvs. Pirmajā pasākumā piedalījās ap 700 cilvēku. Gadu gaitā interese par iespēju īpaši tam iekārtotā vietā ar daudzām pieturām iepazīt mežu un norises dabā tik ļoti augusi, ka pasākuma rīkotājiem nākas rīkot loteriju, lai noteiktu, kuras klases varēs pasākumu apmeklēt. 2018.gadā tālākie pasākuma apmeklētāji bija mērojuši ceļu no Daugavpils, Alūksnes un Jēkabpils. Pasākuma dalībnieki ar interesi apmeklēja dažādas meža pieturas, uzzinot daudz jauna par meža audzēšanu un procesiem dabā. Daļa skolēnu, ko varēja satikt pasākumā, atzina, ka nav šeit pirmoreiz, bet atbraukuši atkārtoti, jo pasākumā var iegūt jaunas zināšanas un lieliski pavadīt laiku.

Meža ABC 2018 atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Meža dienu patrons Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka jau mūsu valsts veidotāji izpratuši to, cik liela nozīme – ne tikai saimnieciskā, bet arī valstiskā – ir mežam. Viņš novēlēja skolēniem interesanti pavadīt laiku, apgūstot jaunas zināšanas. “Mācīties ir ļoti svarīgi un nekad nav par vēlu. Apgūstot kaut ko jaunu, kļūstam gudrāki un stiprāki, un Latvijai ir vajadzīgi gudri un stipri bērni,” sacīja R. Vējonis.

Pēc tam Valsts presidents Raimonds Vējonis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un to uzņēmumu, organizāciju un iestāžu pārstāvji, kuri atsaukušies aicinājumam atbalstīt pasākuma rīkošanu, kopā ar Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 5. klases skolēniem iestādīja ozolus par godu valsts simtgadei un Meža dienu deviņdesmitajai jubilejai. Skolēni apņēmās rūpēties par to, lai ozoli labi augtu. Pēc ozolu stādīšanas prezidents apmeklēja dažādas meža pieturas, uzzinot, ko jaunu apgūt tajās piedāvā pasākuma apmeklētājiem. Prezidents izteica apbrīnu par daudzpusīgo informāciju par mežu un tajā notiekošajiem procesiem, kas tiek piedāvāta pasākuma apmkelētājiem un novēlēja pasākuma organizatorei Sigitai Vaivadei turpināt izglītot jauno paaudzi, arī turpmāk organizējot tik grandiozu un vienreizīgu  pasākumu Meža ABC.

“Meža ABC” laikā notika grāmatas “Koku bērnudārzs” atvēršanas un dāvināšanas svētki. Tās autores ir Aija Zviedre, Rūta Kazāka un S. Vaivade. Grāmata tiks dāvināta visām Latvijas skolām, lai skolēni varētu labāk iepazīt mūsu zemē augošos kokus. Īpaša pateicība Meža attīsītbas fondam, SIA “Vika wood” un SIA “Mežinieks RS” par finansiālo atbalstu grāmatas tapšanai.

Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants” un S. Vaivade sirsnīgi pateicas tiem vairāk nekā 100 uzņēmumiem un iestādēm, kuri piedalījās un atbalstīja pasākumu arī finansiāli! Tāpat pateicības vārdus pelnījis ikviens no 535 kolēģiem un brīvprātīgiem, kuri darbojās 54 meža pieturās:

Ozols un liepa – Valsts meža dienesta (VMD) Ziemeļaustrumu virsmežniecībai, SIA Amberwood, SIA CAMPUS

Osis – VMD Sēlijas virsmežniecībai, SIA Amberwood, galdniecībai SIKA

Jauna māja pūcei – SIA Bergvik skog

Aktīvs dabā! -  Latvijas kristīgo skautu 58.vienībai Lammechinus Rex, Kuldīgas jaunsarjiem, sporta klubam “Katrīna” un Vinetas Baukšes fizioterapeita praksei

Sēklas un stādi, meža selekcija – VMD Saldus mežniecībai un kokaudzētavai “Mazsili”,

Kukaiņi-smukaiņi – zinošākajiem meža kukaiņu ekspertiem no mežzinātnes institūta “Silava”, VMD un Latvijas valsts mežiem

Z(in)oo – Zinātnes centram Z(in)oo,

Izstrādājumi no meža materiāliem – amatniekiem Ilzei Dziesmai, Laimonim Brizlejam un Vilnim Kazākam,

Alnīša namiņš – Inesei un Ivaram Mailīšiem un Agnesei Fogelei, Aivai Kuršinskai, Alisei Opmanei un Maijai Bredovskai

Latvijas meži vakar un šodien – Latvijas meža īpašnieku biedrībai,

Meža inventarizācija – SIA Mežinieks RS, SIA Silvasert, SIA J.J.Mežs un SIA “Oribi”,

Spēles – Aivaram Bergmanim un SIA OZ-tops, VMD Ventspils mežniecībai

Pastaiga pa koku galotnēm – ISAAKK, Internacionāli un sabiedriski Aktīvo arboristu, koku kopēju biedrībai

Baļķu pludināšana ar Gaujas Mitro – Gaujas Mitrajam un Gaujas plostniekiem,

Nemēslo dabā!– Zaļajam punktam,

Meža apsaimniekošana Latvijas valsts mežos kādreiz un tagad – Latvijas valsts mežiem un Cūkmenam

Augsnes gatavošana – VMD Kuldīgas mežniecībai, SIA “Kursa MRU” un SIA KMForestry,

Meža atjaunošana – mežzinātnes institūts “Silava”,

Melnalksnis un baltalksnis – VMD Ventspils mežniecībai,

Meža rāpuļi un abinieki – Dabas vērotājiem Ilmāram un Rūdolfam Tīrmaņiem,

Orientējies mežā! – Kuldīgas tūrisma un orientēšanās klubam “Taka”

Sajūtu pietura – Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru birojam un Annai Luterei

Meža dārgumi – Pasaules dabas fondam,

Ar mežu sirdī, ar sirdi mežā – VMD centrālajai administrācijai, Aizupiešu MT, folkloristei Ērikai Lēmanei,

Darbarīki mežā – VMD Kuldīgas un Grobiņas mežniecībām, SIA CAMPUS,

Kas dzīvo mežā? – Latvijas mednieku savienībai,

Medības – Latvijas mednieku savienībai,

Pļavu tilbīte un viņas draugi – Latvijas mednieku savienībai un Eināram Rozentālam,

Trāpīgais mednieks – SIA IEROČI un Dienvidrietumu loku šaušanas sporta klubam,

Meža politika – Zemkopības ministrijas Meža departamentam,

Meža ugunsdzēsēji – VMD un Kuldīgas ugunsdzēsības komandai,

Klusums mežā – LLKC Kuldīgas birojam,

Koksnes uzmērīšana un uzskaite – SIA VMF Latvia un SIA “Vika wood”,

Meža matemātika – SIA Laskana,

Meža kopšana – VMD Dienvidkurzemes virsmežniecībai,

Mazās meža tehnikas izmantošana meža apsaimniekošanā – “L.V.Mežs”, mežsaimnniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība,

Meža augi – VMD Kuldīgas un Ventspils mežniecības, biedrībai “Meža projekti” un LABA VIDE

Priede – VMD Dienvidlatgales virsmežniecībai, SIA Strix, SIA Simra, SIA LWP, SIA Mars,

Inspektors CAPS – Valsts policijai,

Silta, jauka istabiņa – mežzinātnes institūtam “Silava” un SIA “Energoparks”,

Sēņojam! – mežzinātnes institūtam “Silava”,

Sūnas un ķērpji – LLKC Meža konsultāciju un pakalpojumu centram,

Meža ciršana – “Mežsaimnieks”, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai,

Mežizstrāde – SIA MKM mežs

Apse – VMD Rīgas reģionālai virsmežniecībai, SIA 4PLUS,

Egle – VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecībai, SIA Stora Enso Latvija,

Izdzīvošana mežā – Zemessardzes 45.nodibinājuma bataljonam,

Bērzs – VMD Austrumlatgales virsmežniecībai un AS Latvijas Finieris,

Māksla mežā – Mākslas un radošuma telpai M22,

Meža pastkarte – Kuldīgas Galvenai bibliotēkai,

Koks šodien, rīt, parīt – SIA KUREKSS, SIA KRAUZERS, SIA LATGRAN, AS LATVIJAS FINIERIS, Asociācijai LATVIJAS MĒBELES, Latvijas neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijai,

VMD meža īpašniekiem un medniekiem – Valsts meža dienestam,

Mežizstrādes mašīnu simulators – Ogres tehnikumam

Pasākuma “Meža ABC” programmu veidoja un organizatorisko pusi nodrošināja meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” vadītāja Sigita Vaivade.

No atsauksmju grāmatas:

“Lai Meža dienas un Meža ABC iedvesmo mūs labiem darbiem un mūsu Latvijai! Valsts prezidents Raimonds Vējonis”

“Esmu ļoti gandarīta par iespēju piedalīties tik brīnišķīgā pasākumā! Lieliski organizētas, izzinošas stacijas ar iespēju pašiem darboties. Katrā gadījumā bērniem ļoti patika, un viņi ir gatavi piedalīties arī nākamajā reizē. Paldies par lieliski organizēto dienu, par darbinieku pacietību, laipnību, spēju apmierināt mūsu zinātkāri. Bērni teica, ka šī esot bijusi visu laiku labākā ekskursija mežā. PALDIES! Rīgas Lietuviešu vidusskolas 4.b klase”

“Liels paldies par ieguldīto darbu, organizējot šāda mēroga pasākumu. Priecājamies, ka skolēniem ir šāds pasākums, kurā iepazīt meža daudzveidību no sēklas līdz aktībai atpūtai dabā. Ceram, ka arī citu gadu tiksimies. Noteikti stāstīsim skolā arī citām klasēm, lai brauc un piedalās!. Ar laba vēlējumiem  no Garkalnes novada, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas 5.a klase”

“Talsu pamatskolas 6.klase ir sajūsmā par “Meža ABC”, jo pasākums ir brīvā dabā, skaists laiks. Skolēniem patika izzinošās stacijas par mežu, par rāpuļien un abiniekiem bija visjaukākais, jo varēta aptaustīt. Patika šaušana un pastaiga pa koku galiem. Kā arī skolēni ilgi aizkavējās 45.Zemessardzes bataljona punktā. Ļoti jauki un interesanti organizēta diena, viss ir pārdomāts un kārtīgi izstrādāts! Paldies un cerēsim un tikšanos nākošreiz!”

“Daudz svaiga gaisa, daudz jauku uzdevumu, jaukas emocijas un brīnišķīgi cilvēki, kuri grib un spēj dalīties ne tikai savās prasmēs un zināšanās, bet arī vēlmē iemācīt, pacietībā un dzīvespriekā! Agenskalna Valsts ģimnāzijas 10.b skolotāja”

“Mīļie Latvijas meža draugi! Paldies par “lielās, zaļās dzīvības” sargāšanu un popularizēšanu. Paldies par bezgala radošo, interesanto un atbildīgo jauno meža draugu audzināšanu! Esam sajūsmā par Jūsu darbu! Patiesā cieņā Daugavpils Valsts ģimnāzija.”

“Sveiki! Liels paldies Meža ABC komandai par šodienas grandiozo pasākumu, kurš ir ne tikai izzinošs, izglītojošs, bet arī klases saliedētības pasākums. Katrā kontrolpunktā ir gūtas jaunas zināšanas un idejas, kuras varēs turpmāk realizēt sev un savā apkārtnē. Rīgas 84.vidusskolas 4.b klase.”

“Iemācījāmies mērīt koku apkārtmēru, uzzinājām, no kāda vecuma koks iegūst dižkoka vecumu. Uzzinājām, kā izdzīvot mežā, kā maskējas zemessargi. Iemācījāmies pareizi šķirot atkritumus, aizpildījām pareizi krustvārdu mīklu (uzzinājām, ka baterijas sastāvā ir 7 vielas!). Vislabāk atpazinām meža tehniku un aprīkojumu meža inženierim. Liels paldies par šo jauko un izcili organizēto dienu! Saldus pamatskolas 4.a klase.”

“Paldies par jauko pasākumu! Tās ir visīstākās kompetneces! Lai izdodas arī citu gadu! Rucavas novada Sikšņu pamatskola.”

Vairāk

Aktuāli mežā:

Meža dienu ietvaros visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta padarīt Latviju skaistāku ar koku stādījumiem, labiekārtojot un radot jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī pievēršot lielāku uzmanību koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā, interjerā vai savas sētas labiekārtošanā.

Meža dienu pasākumus organizē valsts un pašvaldību iestādes, nozares uzņēmumi, meža īpašnieki u.c.

 

Aktivitātes:

Mūsu sniegtie pakalpojumi

“Meža konsultants” palīdz meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedz praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā.

Ziemas periodā tā vairāk ir meža cirsmu stigošana un vērtēšana, pavasarī - palīdzība stādmateriāla iegādē un meža atajunošanā, visa gada laikā - meža kopšanā, darbu plānošanā. Pēdējo gadu laikā biedrība aktīvi palīdzējusi meža īpašniekiem sagatavot un realizēt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai.

Vairāk