Par mums

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants" darbojas Kuldīgas novadā un viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Biedrība palīdz meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedz praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā.

Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" ir nevalstiska organizācija, kas darbojas Kuldīgas pusē un tajā apvienojušies 252 meža īpašnieki no visas Kurzemes - gan fiziskas, gan juridiskas personas. Aizpildot biedrības izveidoto iesnieguma formu, par biedrības biedru var kļūt ikviens meža īpašnieks, kuram nepieciešama aktuāla informācija, konsultācijas vai praktiska palīdzība meža apsaimniekošanā. Šobrīd biedrībā esošie biedri grib mežā saimniekot ekonomiski efektīvi, ievērojot vides aizsardzību un saprotot meža sociālo lomu. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, savukārt izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem. Gada maksa biedrības biedriem Eur 25,- fiziskām personām, Eur 45,- juridiskām personām.

Ilgtermiņa mērķi

 

  1. veicināt sabiedrības interesi un izpratni par mežu un tajā notiekošajiem procesiem;
  2. sniegt informāciju un praktisko palīdzību meža īpašniekiem;
  3. veicināt privāto mežu īpašumu efektīvu apsaimniekošanu un pilnveidot privātā mežsaimniecības attīstību reģionā;
  4. veicināt savstarpējo meža īpašnieku sadarbību;
  5. Kurzemē darboties neformālās vides un interešu izglītības jomā.

 

Ja vēlies mums piebiedroties, raksti uz e-pastu meza.konsultants@inbox.lv, mēs nosūtīsim iesnieguma formu. 

 

Biedrības struktūra

Sadarbības partneri