Pakalpojumi un konsultācijas

"Meža konsultants" palīdz meža īpašniekiem gan ar informāciju par meža nozares aktualitātēm, gan sniedz praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā.

Meža izaugsmei un labklājībai

Visa gada garumā sagatavojam meža inventarizācijas. Ziemas periodā sniedzam palīdzību meža cirsmu vērtēšanā, pavasarī - palīdzība stādmateriāla iegādē un meža atajunošanā, visa gada laikā - meža kopšanā, darbu plānošanā. Pēdējo gadu laikā biedrība aktīvi palīdzējusi meža īpašniekiem sagatavot un realizēt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, palīdzot gan ar padomu, gan praktiski izstrādājot dažādus projektus Eiropas Savienības finansējuma piesaistei un sniedzot pakalpojumus meža apsaimniekošanā. Par pakalpojumiem saņemtais finansējums tiek izmantots biedrības darbības uzturēšanā un tiek ieguldīts skolēnu pasākumu veidošanā un organizēšanā.

Kuldīgā, Smilšu ielā 10, biedrība sniedz bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem par iespēju meža apsaimniekošanā piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, kā arī palīdz sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai. Vairāk par to sadaļā "Aktivitātes"!

 

biedrības (mīb) Pakalpojumu piedāvājums sadarbībā ar meža nozares uzņēmumiem un organizācijām (c)

Pakalpojumi
Bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu. (MĪB)
Apmācību, semināru organizēšana meža īpašniekiem par dažādiem meža apsaimniekošanas jautājumiem (MĪB)
Meža īpašuma apsekošana, konsultācija mežā (MĪB)
ES un valsts finansējuma piesaiste meža apsaimniekošanā. Meža apsaimniekošanas plānu sagatavošana. (MĪB, C)
Cirsmu vērtēšana (programma Mežavērte), novērtējums, sortimentācija (MĪB)
Cirsmu pārdošanu izsolē (MĪB)
Interaktīvā izglītība par mežu 1.-5.klasei (MĪB)
Natura 2000 platību maksājumu sagatavošana. (MĪB)
Sagatavojam atskaites Valsts meža dienestam, Lauku atbalsta dienestam. (MĪB)
Esošu robežstigu un robežzīmju atjaunošana (MĪB, C)
Meža inventarizācija (C)

Cirsmu stigošana, uzmērīšana, skices zīmēšana (C)

Augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana (C)

Parauglaukumu ierīkošana galv.c.pēc caurmēra, novērtēšana (C)

Augsnes gatavošana (C)
Stādmateriāls meža atjaunošanai, papildināšanai (C)

Meža stādīšana (C)

Jaunaudžu kopšana (C)
Jaunaudžu aizsardzība ar Cervacol extra pastu, Planskyd (C)

Patvaļīgas cirtes celmu uzmērīšana, cirsmas novērtēšana (C, MĪB)