Atbalsts

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants" darbojas Kuldīgas novadā un viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" sniedz bezmaksas konsultācijas par projektu sagatavošanu meža apsaimniekošanā un palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un projektu iesniegumus.

Meža īpašniek, izmanto iespēju un piesakies ES atbalstam meža apsaimniekošanā!

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" . Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim, pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro.

ES atbalsts paredzēts šādiem apakšpasākumiem:

Lai palīdzētu meža īpašniekiem saprast, kādas ir iespējas saņemt Lauku attīstības programmas pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzēto ES atbalstu konkrētā īpašumā, sniedzam bezmaksas konsultācijas Kuldīgā, Smilšu ielā 10.

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti. “Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu skaits – 30.

Atbalstu nevarēs saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.

Meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos www.lad.gov.lv 

30.novembrī plkst. 10.00-12.00 biedrība aicina meža īpašniekus uz semināru Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē, kur tiks sniegta detalizēta informācija par jaunumiem un aktualitātēm ES atbalsta pasākumu saņemšanā mežu jomā un projektu praktisko īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu. (skat.sadaļu "Aktivitātes")