Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Vairāk nekā 7 miljoni meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā

2019-04-01

Meža ieaudzēšanā īpaši atbalstīti tiek projekti, kas paredz krūmāju un zemas auglības zemju apmežošanu. Priekšroka finansējuma saņemšanā dota maziem un vidējiem meža īpašniekiem, kā arī īpašniekiem ar mežsaimniecisko izglītību vai meža īpašniekiem, kuri sastāv kādā no meža īpašnieku biedrībām/apvienībām. Šai aktivitāte paredzēti 1.989 miljoni EUR.    

Meža atjaunošanai atbalsts paredzēts platībās, kur mežaudze iznīcināta ugunsgrēka, vējgāzes, sniega vai ūdens ietekmē. Nepieciešams atzinums no Valsts meža dienesta par to, vai mežaudze tiešām ir iznīcināta ugunsgrēka, vējgāzes, sniega vai ūdens ietekmē. Šai aktivitātei paredzēti 1.067 miljoni EUR.

Jaunaudžu retināšanai, kā arī neproduktīvu, blīgznu un baltalkšņu mežaudžu nomaiņai, kas vecākas par 30 gadiem, paredzēta lielākā finansējuma daļa. Jaunaudžu retināšanu var plānot mežaudzēs, kur kociņu biezība pārsniedz normālo koku skaitu un mežaudzes vecums ir: līdz 10 gadiem baltalkšņa audzēs, līdz 20 gadiem pārējo koku sugu jaunaudzēs, bet līdz 40 gadiem skuju koku un cieto lapu koku audzēs, ja  kociņu garums nepārsniedz 10 m. Īpaši tiek atbalstīti projekti, kuros paredz stādītu mežaudžu kopšanu vai baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņu. Arī šeit, piešķirot projektu finansējumu, priekšroka tiek dota maziem un vidējiem meža īpašniekiem, kā arī īpašniekiem, kuri ir meža īpašnieku biedrības biedri vai īpašniekiem ar  mežsaimniecisko izglītību. Šai aktivitātei paredzēti 4.051 miljoni EUR.

Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants" birojā, Smilšu ielā 10, Kuldīgā, ikviens meža īpašnieks var saņemt bezmaksas konsultāciju par pieejamo ES atbalstu meža apsaimniekošanā savā īpašumā. Tāpat palīdzam sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai pieteiktos ES finansējuma saņemšanai. Tālr. 29103658.

Atpakaļ