Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

2016-11-11

ES atbalsts paredzēts šādiem apakšpasākumiem:

Lai palīdzētu meža īpašniekiem saprast, kādas ir iespējas saņemt Lauku attīstības programmas pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzēto ES atbalstu konkrētā īpašumā, sniedzam bezmaksas konsultācijas Kuldīgā, Smilšu ielā 10.

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti. “Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu skaits – 30.

Atbalstu nevarēs saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.

Meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos www.lad.gov.lv 

30.novembrī plkst. 10.00-12.00 biedrība aicina meža īpašniekus uz semināru Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē, kur tiks sniegta detalizēta informācija par jaunumiem un aktualitātēm ES atbalsta pasākumu saņemšanā mežu jomā un projektu praktisko īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu. (skat.sadaļu "Aktivitātes")

Atpakaļ