Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

"Mežs krāsās, skaņās, sajūtās"

2013-05-16

Projekta ietvaros tika izveidots apraksts par mežu un Latvijas meža nozari gan latviešu, gan angļu valodā, izveidots izstādes dzīvais noformējums ar kokiem, izveidots izstādes muzikālais noformējums un katrs izstādes apmeklētājs varēja baudīt biedrības biedru pavasarī vāktās bērza sulas.

Atpakaļ