Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Meža nozares Dziesmu un deju svētki jeb pasākums “Meža ABC” pulcina vairāk nekā 5000 dalībniekus

2017-06-27

“Meža ABC” šogad norisinājās septīto reizi. 11.un 12.maijs bija organizētas dienas tikai skolu jaunatnei, kad uz pasākumu divās dienās ieradās vairāk nekā 180 klases un pulciņi. Skolu klases pirms tam bija pietiekušās un saņēmušas apstiprinājumu dalībai pasākumā. Vistālāk uz pasākumu brauca 3 skolas no Priekuļu novada. Apmeklējot 36 meža pieturas, piemēram, “Kukaiņi-smukaiņi”, “Sēklas un stādi”, “Pastaiga pa koku galotnēm”, “Silta, jauka istabiņa”, “Meža matemātika”, “Jauna māja pūcei”, “Koks šodien, rīt, parīt”, “Papīra ražošana”, “Meža dārgumi” u.c., bērni, aktīvi darbojoties, atbildot uz jautājumiem un pildot praktiskus uzdevumus, iepazinās ar visu meža audzēšanas ciklu. Pēc pasākuma saņēmām skolotāju pateicības vārdus un vēlējumus. Daži no tiem:

"Kolosāls pasākums! Ļoti bērniem patika! Labi organizēts, interesants, izglītojošs, radošs! Žēl, ka netikām pastaigā pa koku galotnēm. Pārējais viss SUPER! Milzīgs paldies! Kandavas K.Milenbaha vsk.2.a klase."

"Paldies Meža ABC organizētājiem par iespēju pavadīt dienu svaigā gaisā. Katra meža pietura deva jaunas zināšanas un nostiprināja jau zināmo. Apbrīnojama staciju vadītāju milzu pacietība nenogurstoši dienas garumā dot savas zināšanas un prādīt savas prasmes. Mums ļoooti patika šis pārdomāti plānotais, interesantais pasākums. Pat laikapstākļi bija ar mums! Uz turpmāko sadarbību cerot, Vārmes pamatskolas 1.,2.,3.klase"

"Paldies oar brīnišķīgo iespēju izbaudīt meža piedzīvojumu šeit Kuldīgas novadā. Esam šeit pirmoreiz. Esam priecīgi daudz ko jaunu uzzināt, redzēt, pamēģināt. Žēl, ka iespēju tik daudz, bet paspējām "izskriet" tikai nelielu daļiņu. Secinājums - jābrauc vēlreiz!!! Paldies! Talsu novada Pastendes pamatskolas 2.klase."

"Paldies par jauko, bagāto dienu! Šī diena deva gan mūsu bērniem, gan mums - skolotājām, vecākiem - jaunas zināšanas, idejas, emocijas.... Uz tikšanos 2018.! Paldies organizatoriem! Super!!! Kalvenes pamatskola"

"Liels, liels paldies jums visiem, visiem, visiem mežiniekiem. Jūs protat interesanti pastāstīt par dabu, mežu, aizsardzību... tā varētu turpināt garu sarakstu. Bijām jau pirms dieviem gadiem un šo dienu ar nepacietību gaidījām. Esam sajūsmā! Atkal daudz jauna uzzinājām par sēnēm, ķērpjiem, sūnām, par priedi, par meža ogām. Paldies Sigitai! Lai jums izdodas tik labi arī turpmāk noorganizēt šo pasākumu! Kandavas k.Mīlenbaha vsk. 3.b klase"

"Sveicieni no Talsu pamatskolas 1.kalses. Paldies, ka rīkojat šādu pasākumu un vēl bez maksas! Patika visas apmeklētās Meža ABC pieturas. Organizatori ir visu pārdomāti sarīkojuši, bērniem ir iespēja uzzināt jaunas zināšanas. Patīkami, ka apkārt valda tīrība, jo bērni ir brīdināti, ka atkritumi ir jāsatīra. Apkārt valda rosme, draudzība. Paldies!"

"Piedalījāmies pirmo gadu. Visi esam sajūsmā! Paldies par rūpīgo organizāciju! Paldies par interesantajām un izzinošajām pieturām! Mēs visi 27 pavisam noteikti iemācījāmies jaunas lietas, apguvām jaunas zināšanas, jauki pavadījām laiku kopā. Ļoti ceram uz tikšanos arī nākošajā pavasarī! Lai jums izturība un spēks tā turpināt! Saldus pamatskolas 2.b klase"

"Pasākums ļoti vērtīgs, sevišķi skolēniem, kuri apgūst bioloģiju. Ļoti vērtīga arī profesionālā ievirze, jo redzama ikdienas saikne ar profesijām. Viss ar un ap koku, augiem, dzīvo un nedzīvo dabu - vērtīgākā bioloģijas stunda dabā. Saldus vsk. 8.c klases skolotāja"

"Sveicināti, Meža ABC! Mums kā Rīdziniekiem mežs, un ar to saistītie pasākumi, vienkārši ir nepieciešami'. Daudz uzzinājām, ļoti patika meža tehnika. Protams, arī šaušana, kā ar šauteni tā arī ar loku. Paspējām pabūt arī citās pieturās. Viss ļoti pārdomāti. Tā turpināt, lai Jums veicas! Lai viss izdodas! Noteikti ieteiksim arī citiem. Rīgas Pļavnieku pamatskolas 2.d klase."

"Pasākums raisa ļoti jaukas un pozitīvas sajūtas. Ir ļoti jauki, ka tik lielām bērnu un pusaudžu masām ir iesp''ejams saorganizēt izzinoši izklaidējošu pasākumu dabā. Lūgums šo tradīciju turpināt, turpināt, turpināt! Liels paldies! Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle."

"Bērni teica - superīga diena! Viss tik pārdomāts un interesants! Paldies! Bērnu acīs prieks, azarts, interese! Brauksim obligāti vēl! Skolotāja arī ar muti vaļā! Lai daudz jaunu ideju!!! Druvas vidusskolas 2.re klase."

"Liels paldies par brīnišķīgajām stacijām, neizmērojama izdoma, interesantas atrakcijas, daudz uzziņu. Superīgi noorganizēts, skolēni priecīgi. Nākošgad atkal vēlamies izbaudīt tik brīnišķīgu pasākumu! Cieceres internātpamatskola."

"Esam šeit 4.erizi. Pēc gada, ja būs šāda iespēja, braukšu atkal ar 1.klases bērniem, kuri šajā jaukajā pasākumā vēl nav bijuši. Varu droši teikt, ka Izglītības ministrijai, kura izstrādā jauno mācību saturu, ir jāatbrauc uz Meža ABC, kur šo saturu var atrast! Mēs visi, Grobiņas sākumskolas 3.c klases skolēni un skolotājas L.Līne un Bumbule sakām - PALDIES par jauko pasākumu. Lai dzīvo Meža ABC un tās organizētāji!"

Ļoti daudzas skolotājas atzina, ka turpmāk savā darbā izmantos metodiku no pasākuma, jo redzējušas, cik tā labi strādā.

13.maijā pasākumu apmeklēja vairāk nekā 40 klases un pulciņi un ļoti daudz ģimenes ar bērniem, meža īpašnieki un interesenti. Bez 37 meža pieturām, kas bija saistošas visu vecumu apmeklētājiem, norisinājās Latvijas atklātais čempionāts koku gāzējiem, kā arī Latvijas medību suņu parāde. Apmeklētājiem bija vienreizēja iespēja tikties ar meža zinātnieku Imantu Baumani un ieklausīties viņa atziņās par priedes audzēšanu Latvijā. Ikviens varēja baudīt un izmēģināt aizraujošās Aivara Bergmaņa meža spēles, kopā ar kokkopjiem –arboristiem  pastaigāt pa koku galotnēm, tikties ar meža nozares profesionāļiem un iegūt noderīgu informāciju par meža apsaimniekošanu un Latvijas meža nozari, piedalīties meža dārgumu meklēšanā, redzēt, kā top fantastiski izstrādājumi no meža materiāliem, sēņot pavasarī, izstaigāt baskāju taku, redzēt meža tehnikas paraugdemonstrējumus, meža teātrī iejusties meža tēlos, mežā gleznot, iepirkties zaļajā tirdziņā, atpūsties pie ugunskura un baudīt Stender’s zupas virtuvi. Pasākuma noslēgumā ikvienam bija iespēja piedalīties loterijā un laimēt balvas no pasākuma atbalstītājiem. Kā vērtīgākā balva šogad tika izlozēta SIA “Campus” gatavotais ozola krēsls.

Gan pasākuma rīkotājiem, meža īpašnieku biedrībai ‘Meža konsultants’, gan vairāk nekā 350 brīvprātīgajiem meža nozares speciālistiem, kuri darbojās 37 meža pieturās, pēc pasākuma ir labi padarīta darba sajūta, jo vairāk nekā 5000 pasākuma apmeklētāji sasmēlušies meža viedumu, spēku, mīlestību un prieku, guvuši daudz pozitīvu emociju un ieguvuši saistošu informāciju par meža nozari kopumā. Lielais meža mīlestības stāsts šogad ir izstāstīts, lai pēc gada to varētu turpināt un kā dāvanu pasniegt Latvijai 100.dzimšanas dienā!   

Sigita Vaivade

Projekta “Meža ABC” vadītāja

Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants”

 

Atpakaļ