Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Kurzemē diskutē par dabas aizsardzības plāniem vairākām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

2015-06-18

Kurzemē notiek vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes. Uzraudzības grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no  ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu, izstrādājot teritoriju dabas aizsardzības plānus.

Ceturtdien, 18. jūnijā, plkst.11:00 Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē ("Vīgneri", Renda, dabas liegumam "Maņģenes meži".  Plkst.14:00 Sabiles kultūras namā (Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads) dabas parkam "Abavas senleja".

Informācija http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2107/ 

Atpakaļ