Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Koku stāsti - Priede

2023-02-10

Koku stāstu par priedi var redzēt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=zZUlfspf7m4&list=PLZbpVmb-ImJEkc5myAW7thtOvf6JyaHo9

Atpakaļ