Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Kā katru gadu iedzīvotāji drīkst valsts mežos nocirst vienu eglīti svētkiem

2016-12-05

Lai varētu nocirst mežā eglīti Ziemassvētkiem, vispirms jāpārlicinās, ka atrodaties valsts mežu teritorijā. To var izdarīt, izmantojot mobilo lietotni "LVM Meža karte" un "www.mammadabakarte.lv". Eglītes drīkst cirst ceļu un grāvju malās, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem, bet noteikti ne jaunaudzēs un jaunā jauktu koku mežā - tur koki ir īpaši stādīti un kopti nākotnes mežam.

Cērtot eglīti, jāievēro, ka tās celma caurmērs jeb diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 centimetriem, bet eglītes augstums nedrīkst pārsniegt trīs metrus. Eglīte jāzāģē līdz ar zemi, lai novērstu iespēju, ka uz augstā celma var savainoties meža dzīvnieki.

Eglīti bez maksas drīkst cirst tikai LVM apsaimniekotajā mežā (valsts mežā), bet aizliegts - publiskajos dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona un privātajos mežos.

 

Atpakaļ