Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Biedrība atbalsta Kuldīgas novada pašvaldību un piedalās pilsētas spēles organizēšanā skolu jauniešiem ” Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana”

2016-06-17

Spēles mērķis bija pievērst skolēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgas mantojumam kā Pasules vērtību kopuma sastāvdaļai, izzināt to aktuālā un mērķauditorijai saistošā veidā, izmantojot spēles elementus.  UNESCO pilsētas spēle bija aktīvas un neformālas izglītošanās iespēja skolēniem par 2016. gada tēmu „ Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana”. Tēma veltīta kultūrvēsturiskai ainavai, lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā. Kultūrvēsturiskā ainava ir veidojusies, mijiedarbojoties dažādiem cilvēku darbības un dabas faktoriem. Biedrība veidoja vienu no spēles izziņas darbnīcām "Esi izglītots par dabas unikāliem procesiem!", kā arī pasākumu atbalstīja ar savu balvu fondu komandām. Paldies Kuldīgas novada pašvaldībai un personīgi Sintijai Vītoliņai par uzaicinājumu līdzdarboties!

 

Atpakaļ