Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Bezmaksas konsultācijas gan mežā, gan birojā!

2018-01-12

Pamatojotoes uz iepirkuma „Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros” meža īpašniekiem piedāvājam bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu. Pieteikšanās uz konsultāciju meza.konsultants@inbox.lv vai pa tālr.29103658.

Atpakaļ