Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Augošu koku uzmērīšana un cirsmu vērtēšana!

2018-01-12

Ja esat nolēmis cirst mežu, piedāvājam veikt cirsmu stigošanu un sagatavot visu dokumentāciju, kas nepieciešama valsts meža dienestam, lai Jūs varētu saņemt ciršanas apliecinājumu.

Piedāvājam neatkrīgu augošu koku uzmērīšanu, sortimenta un cirsmas cenas noteikšanu. LKKES (Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības) sertifikāts Nr.435. Tālr.29103658 

Atpakaļ