Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Apmācības meža īpašniekiem un meža nozarē strādājošiem

2015-03-16

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana – 25.-26.marts Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 23.martam.

Apmācību laikā Jūs iegūsiet zināšanas par meža resursu izmantošanu, kokaudžu struktūru, to krāju un kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu ar produktīvām mežaudzēm. Lektors – Jānis Iesalnieks, Dienvidkurzemes virsmežniecība.

 

Meža atjaunošana – 9.-10.aprīlis Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 7.aprīlim.

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par dažādām meža atjaunošanas metodēm, to pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Tāpat informēsim par piemērota stādām materiāla izvēli un tā iegādes iespējām Latvijā. Praktisko nodarbību laikā tiks demonstrēti meža atjaunošanā izmantojamie instrumenti. Lektors - Sigita Vaivade, meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”.

 

Kokmateriālu sagatavošana – 16.-17.aprīlis Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 13.aprīlim.

Apmācību laikā Jūs iegūsiet zināšanas par optimālu sortimenta sagatavošanu cirsmā - kokmateriālu sagarināšanu, vērtēšanu un sortimentu uzmērīšanu, kā arī koksnes vainu noteikšanu. Tiks apskatītas augošu koku uzmērīšanas metodes un instrumenti, kā arī koku augstuma noteikšana, metodes, instrumenti. Lektori – Solvita Krodziniece, Artūrs Cīrulis, Ogres tehnikums.

 

Medību jautājumi29.-30.maijs Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 26.maijam.

Apmācības mērķis ir zināšanu papildināšana par savvaļas dzīvnieku slimību, medījuma gaļas higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem, pareizu medību produkcijas pirmapstrādi un uzglabāšanu. Lektori – Ilze Plīkša, Evita Leitāne, Pārtikas un veterinārais dienests.

Apmācības par pirmajām trīs tēmām būs bezmaksas.

Par Medību jautājumu apmācībām būs jāmaksā 10 EUR. Pēc šīm apmācībām klausītājiem tiks izsniegta izziņa, ka viņi tiks reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta datu bāzē kā attiecīgā kursa apguvēji.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29103658 (Sigita) vai 29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastu uz adresi meza.konsultants@inbox.lv vai aiga.smiltane@lvmezs.lv.

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.                                                        

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Atpakaļ