Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

Apmācības meža īpašniekiem un meža nozarē strādājošiem

2015-03-27

Lektora Jāņa Iesalnieka vadībā vairāk kā 20 meža īpašnieki un meža nozarē strādājošie pirmajā dienā iegūva teorētiskās zināšanas par meža resursu izmantošanu, kokaudžu struktūru, to krāju un kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu ar produktīvām mežaudzēm. Savukārt otrajā dienā apmācību dalībnieki septiņos sagatavotos parauglaukumos veica mērījumus, izvērtēja un diskutēja par mazvērtīgu un neproduktīvu mežaudžu apsaimniekošanas iespējām.

Andris Zemke, meža īpašnieks no Turlavas, atzinīgi novērtēja iespēju apmācībās tikties ar meža nozarē strādājošiem, iegūstot daudz vērtīgu atziņu savai meža apsaimniekošanai. Jānis Veldre no SIA "Bergvik Skog" atzina, ka apmācības pilnībā devušas ieskatu un praktisku pielietojumu tālākai meža apsaimniekošanai, atzinīgi novērtējot Jāņa Iesalnieka excel formātā sagatavoto tabulu mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu izvērtēšanai. Raivo Ošis no "Metsa Forest Latvia" SIA atzina, ka šādas apmācības ļauj pilnvērtīgi apskatīt problēmu un rast vislabāko, kvalitatīvāko, ekonomiski pamatotāko risinājumu tālākai meža apsaimniekošanai.

Biedrība aicina meža īpašniekus 9.-10.aprīlī uz nākamo apmācību tēmu Meža atjaunošana. Mācības notiks Kuldīgā, 1905.gada ielā 6, Mākslas nama 3.stāva zālē plkst. 9.oo. Pieteikšanās līdz 7.aprīlim pa tālr.29103658 (Sigita), 29448967 (Aiga) vai uz e-pastu meza.konsultants@inbox.lv, aiga.smiltane@lvmezs.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Atpakaļ