Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

21.06.2016.plkst.16.00 seminārs "Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana.” Kuldīgas Mākslas namā.

2016-06-17

21.jūnijā plkst. 16.00, Kuldīgā, 1905.gada ielā 6, Mākslas nama 3.stāva zālē  Meža īpašnieku biedrība MEŽA KONSULTANTS   aicina meža īpašniekus uz bezmaksas semināru  "Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana.”

Informācija par jaunumiem un aktualitātēm ES atbalsta pasākumu saņemšanā mežu jomā un projektu praktisko īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu.  Projektu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā no 27.06.-27.07.2016. Semināra 2.daļa paredzēta mežā, apskatot valdošās koku sugas nomaiņas projekta realizēšanu baltalkšņu audzē.  

Darba kārtībā:
1) 16.00-17.00 aktualitātes ES atbalsta pasākumu saņemšanā
2) 17.00 - 17.30 Meža īpašnieku aktuālie jautājumi
3) 17.30 - 18.30 Valdošās koku sugas nomaiņas projekta realizēšana baltalkšņu audzēs, projekta ietvaros izvirzītās prasības un to realizēšana dabā. Izbraukums uz saimniecību "Saldnieki" Snēpeles pagastā.

Gaidīts ikviens interesents! 

Informācija pa tālr. 29103658, Sigita Vaivade

Atpakaļ