Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

21. martā visā pasaulē atzīmēs starptautisko Meža dienu

2015-03-16

Šī gada tēma ir “Meži un klimata pārmaiņas”; tā uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņu problēmām, kā arī veidotu saikni starp mežiem un ilgtspējīgu attīstību. Diemžēl, neraugoties uz ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem labumiem, ko mežs sniedz mums, cilvēkiem, mežu izciršana pasaulē kopumā turpina progresēt milzu tempā – ik gadu tiek iznīcināti 13 miljoni ha mežu, kas atstāj nelabojamas sekas uz klimatu.

 

Lai par šīm problēmām aizdomātos visā sabiedrībā, dienas ietvaros valstis tiek mudinātas veikt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumus, kā, piemēram, koku stādīšanas talkas, dažādas akcijas u.tml.

Arī meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" plāno veidot pasākumu Meža ABC 15.-16.maijā Kuldīgas novada Padures pagastā.

Atpakaļ