Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

18.septembrī Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, Mārtiņzālē seminārs meža īpašniekiem par Eiropas Savienības atbalstu meža apsaimniekošanā 2014-2020.gadam

2015-09-17

Eiropas Savienības atbalsts meža apsaimniekošanā 2014-2020.gadam

Semināra norises laiks: 18.septembris plkst. 10.oo

Semināra norises vieta: Mārtiņzāle, Pilsētas laukums 4, Kuldīga

Darba kārtība:

Laiks

Tēma

Lektors

10.00-10.50

Pieejamie atbalsta pasākumi un finansējums meža apsaimniekošanā, atbalsta veidi, saņemšanas nosacījumi un projektu iesniegšanas termiņi.

Ilze Silamiķele,

Zemkopības ministrijas darba grupa noteikumu izstrādē

 

10.50-11.10

Valsts meža dienesta prasības un ieteikumi meža apsaimniekošanas plānu sagatavošanā.

Indulis Sarma,

Dienvidkurzemes virsmežniecība

11.10-11.30

Lauku atbalsta dienesta prasības un ieteikumi projektu realizācijā. Biežāk pieļautās kļūdas projektu realizācijā.

Inta Petrovska,

Santa Sidorenko, Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

11.30-11.50

Praktiskie ieteikumi meža apsaimniekošanas plānu un projektu sagatavošanā

Sigita Vaivade,

Meža īpašnieku biedrība Meža konsultants

11.50-12.10

Latvijas meža īpašnieku biedrības ietekme MK noteikumu izstrādē meža apsaimniekošanā un paveiktais 10 gados.

Aiga Grasmane,

Latvijas meža īpašnieku biedrība

 

Informācija:

  29103658, Sigita Vaivade

e-pasts: meza.konsultants@inbox.lv

www.mezakonsultants.lv

 

Atpakaļ