Aktivitātes

Palīdzam meža īpašniekiem gan ar informāciju, gan sniedzam praktisku palīdzību meža apsaimniekošanā. Šobrīd aktuālākais pakalpojums, ko sniedzam, ir cirsmu stigošana, dastošana, sortimentu un cenas noteikšana. Viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem, organizējam meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu "Meža ABC".

16.-17.aprīlī Kuldīgā apmācības "Augošu koku uzmērīšana, novērtēšana, koku sortimentācija, kokmateriālu sagatavošana"

2015-04-14

Apmācību noriese vieta- Kuldīga, 1905.gada iela 6, Mākslas nama 3.stāva zālē. Pirmajā dienā teorētiskās apmācības, otrajā dienā - praktiskās apmācības mežā.

Lektori - Solvita Krodziniece, Arturs Cīrulis (Ogres valsts tehnikums)

Pieteikšanās līdz 15.aprīlim pa mob.29103658 (Sigita), mob.29448967 (Aiga)  vai uz e-pastu: meza.konsultants@inbox.lv

Atpakaļ